top of page

PALVELUT

Terapia.jpg

Terapia

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä keskusteluapua ja terapiaa yksilöille, pareille, perheille ja ryhmille. Terapiaan voi hakeutua esimerkiksi seuraavista syistä:
 

 • Masennus, ahdistuneisuus, pelot

 • Ongelmia itsetunnossa tai sosiaalisissa tilanteissa

 • Vaikea elämäntilanne

 • Menneisyyden käsittely

 • Elämäntaitojen puute

 • Parisuhdeongelmat

 • Erilaiset koko perhettä koskevat haasteet

 • Työuupumus, stressi

 • Kriisit ja elämän siirtymävaiheet

Koulutus.jpg

Koulutus

Voimauttavaa koulutusta, valmennusta, luennointia ja työnohjausta.

Katso OPETUSPAKETISTA  tarkemmat teemat! 
 

 • Vanhemmuus, kasvatuskysymykset

 • Perheen ihmissuhteet ja vuorovaikutus

 • Parisuhdetyö, myös avioliittoon aikovien keskustelut

 • Nuorten kohtaaminen

 • Mielenterveys ja elämäntaidot: mielenterveysaiheet, hengelliset teemat, identiteetti, ihmissuhteet, jaksaminen, kasvu, rajat, lahjat ja tavoitteet, vastuullisuus, tunteet ja ajattelu, elämänasenteet jne

HINNASTO

 • Yksilöterapia 90e / 60 min

 • Pariterapia 160e / 90 min

 • Perheterapia 160e / 90 min

 • Työnohjaus 150e / 60 min

OPETUSPAKETIT

Opetuspakettiin kuuluvat opetuksen lisäksi sopimuskohtaisesti osallistujien kysymykset, keskustelut ja tehtävät. Opetusten aiheet ja aikataulut sovitetaan mahdollisuuksien mukaan opetuksen järjestäjälle sopiviksi. Kysy rohkeasti myös muita, opetuspaketin ulkopuolelta tulevia, aiheita. 

 

Kysy tarjous!

OPETUSAIHEITA

- Rakkaus:

  Mielenterveyden tärkein perusta

  2-3 x 60min 

 

- Suhteellista:

  Suhteiden tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille

  2-3 x 60min

 

- Minäkuva ja identiteetti

  2-3x 60 min

- Pienet askeleet:

  Kipeän menneisyyden otteesta oman näköiseen elämään

  2 x 60 min

- Taitava mieli:

  Mielen uudistus - Mielen joustaminen

  2-3 x 60 min 

- Mielen huoltamo:

  Näin hoidat ja vahvistat mieltäsi

  2-3 x 60 min

- Mieli autopilotilla:

  Uskomukset - ajattelu - tunteet - reaktiot - toiminta

  2-3 x 60 min

- Uupumus:

  Kuinka monta kertaa unohdit sinut?

  2 x 60 min

- Rajat osana mielenterveyttä ja jaksamista

  2-3 x 60 min

- Terve seurakuntayhteisö:

  Epäterveen hengellisyyden vaikutukset

  elämään ja mielenterveyteen

  2-3 x 60min

- Armon keskeinen vaikutus mielenterveydessä ja toipumisessa

  2-3 x 60 min

- Terapeuttiset elementit Jeesuksen tavassa kohdata ihmisiä

  2 x 60 min

Hyvän mielen iltapäivä 2-3x 60 min

Valitse näistä teema iltapäivään:

 • Masennus

 • Ahdistus

 • Häpeä

 • Syyllisyys

 • Pelko - oireet: Suojaava pelko, OCD,        Paniikkikohtaukset yms

 • Sosiaaliset pelot

 • Hengelliset pelot

 • Tunteiden kohtaaminen ja säätely

Aikuiseksi kasvaminen: 

            1. Arvot, vastuu ja valinnat 60 min 

            2. Yhteistyökyky ja sitoutuminen 60 min

            3. Rajat ja tunnesäätely 60 min

Opetuspaketteja seurakunnan sielunhoitajille sisältäen parantavan kohtaamisen ja hyvän vuorovaikutuksen elementtejä sekä ratkaisukeskeisiä

välineitä ongelmakohtiin.

Paketti voi osittain tai kokonaan rakentua myös mielenterveydellisten ongelmien (masennus tms) tai elämäntaitojen

(rajat, miellyttäminen, ylikiltteys tms.) ympärille 1-5 x 60 min

PARISUHDE

Avaimia parisuhteeseen: (2 x 60 min)

 • Lapsuuden kiintymyssuhdemallit parisuhteessa 

 • Kommunikaatio-  ja tunnetaidot 

 • Rakkauden kielet

 • Perhearjen ja vastuiden yhteensovittaminen

 • Yhteinen ilo seksistä ja seksuaalisuudesta

 • Mielenterveysongelmien kohtaaminen parisuhteessa

VANHEMMUUS

 • Turvallisen kiintymyssuhteen rakentaminen

 • Kasvata vapauteen: Rajat ja rakkaus

 • Tärkeät rutiinit, arjen rytmi ja ajankäyttö

 • Seksuaalikasvatus

 • Digivanhemmuus

 • Toimivan perheen periaatteita

 • Vanhemman huolenpito itsestään

NUORET:

 • Minäkuva ja identiteetti

 • Elämänhallinta

 • Seksuaalisuus ja seksi

 • Oma kutsu ja elämän suunta

 • Tunnetaidot ja itsesäätely

 • Vapaudessa eläminen

 • Ahdistus, masennus, pelot tms

bottom of page