PALVELUT

Terapia

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä keskusteluapua ja terapiaa yksilöille, pareille, perheille ja ryhmille. Terapiaan voi hakeutua esimerkiksi seuraavista syistä:
 

 • Masennus, ahdistuneisuus, pelot

 • Ongelmia itsetunnossa tai sosiaalisissa tilanteissa

 • Vaikea elämäntilanne

 • Menneisyyden käsittely

 • Elämäntaitojen puute

 • Parisuhdeongelmat

 • Erilaiset koko perhettä koskevat haasteet

 • Työuupumus, stressi

 • Kriisit ja elämän siirtymävaiheet

Koulutus

Voimauttavaa koulutusta, valmennusta, luennointia ja työnohjausta. Koulutuksia mm. seuraavista aiheista:
 

 • Vanhemmuus, kasvatuskysymykset

 • Perheen ihmissuhteet ja vuorovaikutus

 • Parisuhdetyö, myös avioliittoon aikovien keskustelut

 • Nuorten kohtaaminen

 • Elämäntaidot: mielen hyvinvointi, hengelliset aiheet, identiteetti, ihmissuhteet, ongelmien kohtaaminen, omat mahdollisuudet, lahjat ja tavoitteet, vastuullisuus, tunteet ja ajattelu, elämänasenteet jne.

Elli Meklin

TERAPIA / KONSULTOINTI